Servicii

Pentru realizarea de sisteme de automatizari industriale, comunicatii industriale si sisteme SCADA sau Industry 4.0, oferim:

– asistenta tehnica
– suport pre-vanzare
– echipamente industriale potrivite aplicatiei
– executie si punere in functiune
– scolarizare
– suport post-vanzare.

 • pentru stabilirea configuratiilor optime ale sistemelor solicitate de beneficiari, pentru proiectarea, realizarea si exploatarea acestora;
 • pentru stabilirea configuratiilor optime ale sistemelor de monitorizare si conducere procese industriale; determinarea tipurilor de sezori si traductoare adecvate si  modalitatilor de conditionare a semnalelor;
 • in realizarea de masurari, cu echipamente din dotarea IMPERIAL ELECTRIC;
 • pentru elaborarea unor aplicatii software specifice, pe calculatoare personale si industriale, portabile sau stationare.
 • sisteme „la cheie” pentru monitorizarea si conducerea proceselor industriale;
 • sisteme SCADA, realizate cu solutii General Electric Digital (iFIX, Cimplicity, Historian, etc.);
 • standuri de testare si masurare;
 • elaborare aplicatii software particularizate, pe calculatoare personale si industriale, portabile sau stationare;
 • modelare si simulare procese industriale sau de laborator cu pachetele software de la National Instruments (LabVIEW);
 • instalare si punere in functiune a produselor hardware si software livrate de IMPERIAL ELECTRIC, inclusiv instruirea specialistilor beneficiarilor;
 • instalare si configurare a unor pachete software de uz general sau la comanda.
 • comercializare, ca distribuitor direct, de echipamente de comunicatie industriala;
 • comercializare, ca distribuitor direct, de echipamente de achizitie de date;
 • comercializare, ca distribuitor direct, de calculatoare industriale;
 • comercializare, ca distribuitor direct, de licente software pentru automatizari;
 • comercializare instrumentatie, componente, piese de schimb etc., utilizate in sisteme de automatizari industriale.
 • instalare si punere in functiune a produselor hard si soft livrate de IMPERIAL ELECTRIC, inclusiv instruirea specialistilor beneficiarilor;
 • organizare a unor cursuri (LISTA DE CURSURI) de initiere, instruire si/sau de perfectionare pentru configurarea, proiectarea, realizarea si exploatarea sistemelor din domeniul automatizarilor industriale si SCADA;
 • scolarizare a specialistilor beneficiarilor pentru utilizarea si exploatarea in conditii optime a produselor hardware si software si a serviciilor oferite de IMPERIAL ELECTRIC;
 • sustinerea cursurilor la sediul nostru sau la sediul beneficiarului.
 • asigurare intretinere si service – post-garantie pentru produsele hardware si software oferite de IMPERIAL ELECTRIC;
 • analiza datelor achizitionate cu sistemele puse in functiune;
 • realizare de actualizari, atat pentru produsele hardware si software livrate de IMPERIAL ELECTRIC, cat si pentru produsele existente la beneficiari, compatibile cu cele oferite de IMPERIAL ELECTRIC;
 • configurare si actualizare calculatoare personale si industriale.